ETİKETLER
Akkuş Dağyolu Köyü Ana Sayfa
Dağyolu Köyü Tarihçesi
Ziyaretçi Defteri
Dağyolu Köyü Aileleri
Köyümüzden Resimler
Köyümüzden Görüntüler
Köyümüzden Yetişenler
Köyümüzde Görev Yapanlar
Köyümüzden Haberler
Köy Yönetimi
Köyümüz Muhtarları
Mahallelerimiz
Camilerimiz
Okullarımız
Vefat edenler
Yöresel videolarımız
Haritamız
Seçmen Bilgisi Sorgulama
Futbol Ligi
İller Arası Mesafe
İllerimizin Hava Tahminleri
Fıkra Köşemiz
Güzel Sözler
DİN KÜLTÜRÜ KÖŞESİ
=> Ya-rahman suresi
=> Ashab_ıkiram
=> Bayanlar için namaz
=> Kırk Hadis
=> Kur;an arama kutusu
Tarihte Bugün
TC Kimlik No Sorgulama
Canlı Radyo Tv.
MP3 Çalar
Şiir Dinletisi
Sözlük
Yöresel müziklerimiz
Günlük Burç
Hesap Makinası
Döviz Kuru
Müzik Dinle
Dost Siteler
İlahiler
Yönetim
Site Ekibimiz
İletişim
Program Sayfası
Üye Girişi
Eski ana sayfa
 

Ashab_ıkiram

 
 Ashab-i Ikram

Hz. Ebu Bekir-----------

Hz.Ömer----------------

Hz.Osman--------------

Hz. Ali------------------

ABDURRAHMAN BİN AVF

Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri

EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

Cennetle müjdelenen ümmetin emîni

SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

Resûlullahın okçusu

TALHÂ BİN UBEYDULLAH

İlk Müslüman olanlardan

ZÜBEYR BİN AVVÂM

Cennetle müjdelenenlerden

ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

Peygamberimizin amcası

ABDULLAH BİN ABBÂS

Tefsîr âlimlerinin şâhı

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

Hadîs-i şerîf yazmasıyla meşhûr sahâbî

ABDULLAH BİN CAHŞ

Uhud şehîdlerinden

ABDULLAH BİN EBİ BEKR-İ SİDDIK

Hz.Ebû Bekir'in oğlu

ABDULLAH BİN HANZALA

Meleklerin Yıkadığı Sahâbînın Oğlu

ABDULLAH BİN HUZÂFE

Resûlullahın elçilerinden

ABDULLAH BİN MES'ÛD

Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî

ABDULLAH BİN ÖMER

En çok hadîs bilen sahâbîlerden

ABDULLAH BİN REVÂHA

Resûlullahın şâiri

ABDULLAH BİN SELÂM

Tevratta Resûlullah'ın alâmetlerini gören sahâbî

ABDULLAH BİN SÜHEYL

Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî

ABDULLAH BİN ZEYD

Sâhib-ül ezân

ABDULLAH BİN ZÜBEYR

Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî

ADÎ BİN HÂTİM TÂÎ

Âilece cömert olan sahâbî

ÂMİR BİN FÜHEYRE

Meleklerin defnettiği sahâbî

AMMÂR BİN YÂSER

Şehîd oğlu şehîd

AMR BİN ÂS

Meşhûr Arab dâhîlerinden

ÂSIM BİN SÂBİT

Arıların koruduğu sahâbî

BERÂ BİN ÂZİB

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî

BEŞİR BİN SA'D

Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî

BİLÂL-İ HABEŞÎ

Peygamber efendimizin müezzini

BÜREYDE BİN HASİB

Resûlullahın sancaktarı

CÂBİR BİN ABDULLAH

Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden

CA'FER-İ TAYYÂR

Cennete uçarak giden sahâbî

DIHYE-İ KELBÎ

Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî

EBÛ DÜCÂNE

Resûlullah efendimizin fedâisi

EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

Mihmândâr-ı Resûlullah

EBÛ HÜREYRE

En çok Hadîs-i Şerîf rivâyet eden sahâbî

EBÛ KATÂDE

Resûlullahın süvârilerinden

EBU LÜBÂBE

Tevbesi ile meşhûr sahâbî

EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden

EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden

EBÛ SELEME

Tek başına hicret eden sahâbî

EBÛ TALHÂ

Resûlullahın fedâisi

EBÛ ZER GIFÂRÎ

Gıfârî kabilesinin reisi

EBÜDDERDÂ

Kâdılık yapan sahâbîlerden

ENES BİN MÂLİK

Resûlullah'ın hizmetçisi

ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

Evi ilk vakıf olan sahâbî

ES'AD BİN ZÜRÂRE

Câhiliye devrinde de tek bir Allah'a inanan sahâbî

FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

Yemenli sahâbîlerden

HABBÂB BİN ERET

İlk Müslüman sahâbîlerden

HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS

İlk Müslüman olan sahâbîlerden

HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

Meleklerin yıkadığı sahâbî

HUBEYB BİN ADİY

Darağacında ilk namaz kılan sahâbî

HUZEYFE BİN YEMÂN

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı

Hz.HAMZA

Şehîdlerin efendisi

KÂ'B BİN MÂLİK

Peygamber efendimizin şâirlerinden

MİKDÂD BİN ESVED

Resûlullahın süvârilerinden

MUHAMMED BİN MESLEME

Resûlullah efendimizin fedâîlerinden

MUS'AB BİN UMEYR

İslâmda ilk öğretmen

MU'ÂZ BİN CEBEL

Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî

NEVFEL BİN HÂRİS

Hâşimoğullarının en yaşlısı

NU'MÂN BİN MUKARRİN

Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından

OSMAN BİN MAZ'ÛN

Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî

OSMAN BİN TALHÂ

Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî

SÂBİT BİN KAYS

Peygamber efendimizin hatîblerinden

SA'D BİN MU'ÂZ

Ensârın en hayırlılarından

SA'D BİN REBİ

Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî

SAİD BİN ÂMİR

Hz.Ömer'e benzeyen vâli

SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan

SEHL BİN HANİF

Eshâb-ı kirâmın okçularından

SEHL BİN SA'D

Medîne'de en son vefât eden sahâbî

SELEME BİN EKVÂ

Piyâdelerin en hayırlısı

SELEME BİN HİŞÂM

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî

SELMÂN-I FÂRİSİ

Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî

SEVBÂN

Resûlullahın hizmetçisi

SÜHEYB-İ RUMİ

Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî

SÜMÂME BİN ÜSÂL

Yemâme kabîlesi reisi

TUFEYL BİN AMR

Işık Saçan Sahâbî

UBÂDE BİN SÂMİT

Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî

UKBE BİN ÂMİR

Eshâb-ı suffadan

ÜBEYY BİN KÂ'B

Kırâati ile meşhûr sahâbî

ÜSÂME BİN ZEYD

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden

ÜSEYD BİN HUDAYR

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından

VELÎD BİN VELÎD

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî

ABDULLAH BİN ATİK

Medîneli ilk Müslümanlardan

ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM

Peygamberimizin müezzinlerinden

ABBAS BİN UBÂDE

Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî

CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS

Müminlerin annelerinden

EBU RAFİ

Peygamberimizin azatlı kölelerinden

EBU SÜFYAN BİN HÂRİS

Peygamberimizin süt kardeşi

FÂTİMA BİNTİ ESED

Hz. Ali'nin annesi

HACCAC BİN ILAT

Mekkeli sahabilerden

HADİCE-TÜL KÜBRA

Peygamberimizin ilk hanımı

HAFSA BİNTİ ÖMER

Peygamberimizin hanımlarından

HÂLİD BİN VELİD

Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî

HALİME HATUN

Peygamberimizin sütannesi

HAMNE BİNTİ CAHŞ

Peygamber efendimizin halasının kızı

HANSA HATUN

Meşhur kadın şair sahabilerden

HASSAN BİN SABİT

Peygamber efendimizin şairlerinden

HÂTİB BİN EBİ BELTEA

Peygamber efendimizin elçilerinden

Hz.AİŞE-İ SIDDIKA

Peygamberimizin hanımlarından

Hz.FÂTIMA

Peygamberimizin en sevgili kerimesi

Hz.HASAN

Cennet gençlerinin efendisi

Hz.HÜSEYİN

Cennet gençlerinin seyyidi

Hz.REYHANE

Peygamberimizin hanımlarından

HZ.SAİD BİN ZEYD

Cennetle müjdelenenlerden

İKRİME BİN EBİ CEHİL

Meşhur İslâm kumandanlarından

İMRÂN BİN HUSAYN

Meleklerle konuşan Sahâbî

KÂ'B BİN ZÜHEYR

Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî

KATADE BİN NU'MAN

Eshab-ı kiramın okçularından

MEYMUNE BİNTİ HÂRİS

Peygamberimizin hanımlarından

MUĞİRE-TEBNİ ŞU'BE

Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî

RİBİ BİN ÂMİR

Eshab-ı kiramın elçilerinden

SA'D BİN UBÂDE

Ensârın sancaktarlarından

SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB

Peygamberimizin halası

SAFİYYE BİNTİ HUYEY

Peygamberimizin hanımlarından

SEDDAD BİN EVS

Ailece müslüman olan sahabilerden

SEVDE BİNTİ ZEM'A

Peygamberimizin hanımlarından

SÜRÂKA BİN MÂLİK

Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden

UKAYL BİN EBİ TÂLİB

Hz.Ali'nin abisi

ÜMM-İ EYMEN

Peygamberimizin dadısı

ÜMM-İ HABİBE

Peygamberimizin hanımlarından

ÜMM-İ HÂNİ

Hz.Ali'nin kızkardeşi

ÜMM-İ HİRAM

Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi

ÜMM-İ HİRAM -2-

Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi

ÜMM-İ RUMAN

Hz.Ebu Bekir'in hanımı

ÜMM-İ ŞERİK

Devsli muhacir hanım sahabîlerden

ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN

Eshabın kadın kahramanlarından

VAHŞİ

Yalancı peygamber Müseyleme'yi öldüren sahabî

ZEYDBİN DESİNNE

Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî

ZEYD BİN HÂRİSE

İlk îman eden köle

ZEYD BİN SÂBİT

En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî

ZEYNEB BİNTİ CAHŞ

Peygamberimizin hanımlarından

 


 
İYİ GÜNLER
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=